Accurro

Beschikken over zelfkennis is een groot goed, dat wisten ze al in de oudheid. Wie zichzelf kent, weet waar zijn sterke en zwakke punten liggen. Zelfkennis maakt het makkelijker om van eigen fouten te leren, maar bijvoorbeeld ook om samen te werken met anderen.

Zo leerde Wim tijdens zijn 25-jarige loopbaan als HR Business Partner in verschillende organisaties gaandeweg dat zijn sterktes liggen in zijn aanpassingsvermogen, zijn analytische blik, zijn nieuwsgierigheid rond de socio-economische realiteit en de bijdrage van HR hierin, zijn capaciteit om zaken in vraag te blijven stellen en niet in het minst : focus op resultaat.

Dit is dan ook één van de voornaamste redenen dat hij de stap zette om zich in te zetten als freelance HR consultant.

Datum: 16 mrt 2019
Klant: Wim De Graef